Apie projektą

Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ – tai galimybė dar kartą įdėmiau pažvelgti į savo miesto „veidą“. Atpažinimo kodu tapo 9 žymiausios Kauno bažnyčios. Kiekviena jų – tai  gyvosios miesto istorijos metraštis. Besikeičiančios epochos ar politinės santvarkos palikdavo šventovėse savų pėdsakų, ne tik didingų, bet ir skaudžių. Nepaisant to, bažnyčios kėlė žmogaus žvilgsnį į dangų, teikė vilties ir tikėjimo išbandymų metais, buvo glaudžiai susijusios su miesto ir visos šalies likimu…

Devynias vaizdo istorijas apie Kauno bažnyčias pasakoja įvairių istorinių laikotarpių personažai – nuo dvasininkų iki repuojančio jaunimo.  Šiuos pasakojimus, kuriuos sudaro šiuolaikinių dailininkų sukurtos iliustracijos, filmuota medžiaga, įvairiuose archyvuose saugomi vaizdo įrašai bei nuotraukos, įgarsino  žinomi Lietuvos aktoriai,  kultūros ir meno žmonės. Išklausius bažnyčių istorijas, pasitikrinti savo žinias galima atsakant į čia pat pateiktus viktorinos klausimus.

Devynios bažnyčios – devyni pasakojimai apie tai, kas buvo ar galėjo būti…


Projekto organizatorius:
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Projekto vadovė:
Rimantė Tamoliūnienė

Projekto rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos respublikos kultūros ministerija
UAB „Kauno šilas“
UAB „Nematekas“
UAB „Arx Vitrum“
Radijo stotis „Marijos radijas“

Projekto partneriai:
Kauno arkivyskupijos kurija
Kauno miesto muziejus

Projekto darbo grupė:
Ieva Birmantaitė
Virginija Pladytė
Alma Skrockaitė
Alvydas Surblys
Vytautė Šapokaitė-Samulėnienė
Rasa Ambraziejienė

Tekstų redagavimas:
Neringa Vaičiulienė

Tekstų įgarsinimas:
akt. Liubomiras Laucevičius
akt. Ridas Žirgulis
akt. Jonas Čepulis
akt. Ugnė Žirgulė
akt. Egidijus Stancikas
Kęstutis Ignatavičius
Donatas Medzevičius (Medonas) – repo atlikėjas
komp. Deividas Gnedinas – repo muzika

Iliustracijos:
Gabrielė Aleksė
Gasparas Aleksa
Margarita Jasilionytė-Vaicekauskienė
Milda Švėgždaitė

Filmuota vaizdo medžiaga:
Gytis Stučka
Eglė ir Vilius Kulikauskai
Dalius Ramanauskas
Evaldas Darškus

Interaktyvi turinio programa:
UAB „Terra media“

 Archyvine medžiaga pasidalino:
Kauno regioninis valstybės archyvas
Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
KTU bibliotekos Retų knygų skyrius
Zanavykų muziejus
VŠĮ Trakų kultūros centras
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Muziejus „Perkūno namas“
Kauno šv. Jurgio konvento broliai pranciškonai
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilika
Kauno seserų benediktinių vienuolynas
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia
Kristaus Prisikėlimo bazilika
prof. Stanislovas Sajauskas
Adomas Miliauskas
Giedrius Černiauskas
Antanas Burkus
Ramūnas Janulaitis
Romas Vilkelis
Rita Dagienė
Marius Jovaiša
Dainius Junevičius

Konsultacijos:
dr. Rasa Varsackytė
Kęstutis Demereckas
Mindaugas Balkus
prof. Laima Šinkūnaitė
dr. Mindaugas Paknys